SVN-снимка

Можете да го искористите прелистувачот на SVN за да ја преземете најновата верзија на изворниот код на NOCC:

Recent Code Changes RSS

Скорешни активности RSS

Складиште

Можете да користите и клиент од Subversion за да ја разгледате главната развојна линија од NOCC:

https://svn.code.sf.net/p/nocc/code/trunk/