Posnetek SVN

Uporabite lahko brskalnik SVN za prenos trenutne različice izvorne kode NOCC:

Recent Code Changes RSS

Nedavna dejavnost RSS

Shramba

Uporabite lahko tudi odjemalec Subversion za prevzem glavne razvojne črte NOCC:

https://svn.code.sf.net/p/nocc/code/trunk/