Преземање

Преземете ја тековната верзија на NOCC 1.9.7, издадена на 2017-11-20::

Список на измените во изданието ќе најдете во дневникот на измени.

Потребно

SVN-снимка

Можете и да ја испробате тековната развојна верзија, преку SVN-снимка.

Изданија на проектните податотеки RSS

MD5 checksums