Foto SVN

Vostè pot utilitzar el http://sourceforge.net/p/nocc/code/ "> SVN browser per descarregar la versió actual del codi font NOCC:

Recent Code Changes RSS

L'activitat recent RSS

Dipòsit

També pot utilitzar un client de Subversion a checkout la línia de desenvolupament principal d'NOCC:

https://svn.code.sf.net/p/nocc/code/trunk/