Captura SVN

Pode utilizar o navegador SVN para descargar a versión actual do código fonte de NOCC:

Recent Code Changes RSS

Actividade recente RSS

Repositorio

Tamén pode usar un cliente Subversion para recuperar a liña de desenvolvemento principal de NOCC:

https://svn.code.sf.net/p/nocc/code/trunk/