Migawka SVN

Można użyć przeglądarki SVN aby pobrać aktualną wersję kodu źródłowego NOCC:

Recent Code Changes RSS

Ostatnia aktywność RSS

Repozytorium

Za pomocą klienta Subversion możesz pobrać główną linię rozwoju NOCC:

https://svn.code.sf.net/p/nocc/code/trunk/