Razvojna skupina

Dejavni razvijalci

Tim Gerundt
Izboljšave tem
Spletna stran
http://tim.gerundt.de/
Oliver Heil
Vodja projekta
Security improvements
Session Mangement
http://www.heilbit.de/
Siebrand Mazeland
Posodobitve prevodov
http://translatewiki.net/

Nedejavni/pretekli razvijalci

Prevajalci

Radodarni uporabniki so prispevali različne jezikovne prevode NOCC.