Y Tîm Datblygu

Datblygwyr Gweithredol

Tim Gerundt
Gwelliannau i'r thema
Gwefan
http://tim.gerundt.de/
Oliver Heil
Rheolwr y Prosiect
Security improvements
Session Mangement
http://www.heilbit.de/
Siebrand Mazeland
Diweddariadau i'r cyfieithiadau
http://translatewiki.net/

Datblygwyr anweithgar/Cyn-ddatblygwyr

Cyfieithwyr

Mae defnyddwyr haelfrydig wedi cyfieithu NOCC i nifer o ieithoedd