Koponan ng Pagpapaunlad

Masisiglang mga Tagapagpaunlad

Tim Gerundt
Mga pagpapainam ng tema
Websayt
http://tim.gerundt.de/
Oliver Heil
Tagapamahala ng Proyekto
Security improvements
Session Mangement
http://www.heilbit.de/
Siebrand Mazeland
Mga pagsasapanahon ng salinwika
http://translatewiki.net/

Hindi Masigla/Nakaraang mga Tagapagpaunlad

Mga tagapagsalinwika

Ang mapagbigay na mga tagagamit ay nag-ambag ng samu't saring mga salinwika sa NOCC.