Captures de pantalla

NOCC 1.5

Finestra de connexió Finestra de connexió
Finestra de safata d'entrada Finestra de safata d'entrada
Escriure un correu electrònic Escriure un correu electrònic
Veure un correu electrònic Veure un correu electrònic
Finestra de preferències Finestra de preferències

NOCC 1.2-dev

NOCC 0.9.1-dev