Eronger laade

Donn de neuste Version 1.9.7 vum 2017-11-20 vun NOCC eronger laade:

Loor em Logbooch vun de Änderungen noh ene Leß met de Veränderonge en dä Veröffentleshong.

Aanforderonge

Ene Schnappschoß vum SVN

Do kanns och de neuste Versione vun der Entwecklung ußprobiere un dä Schnappschoß uss-em SVN nämme.

Veröffentleshte Datteije vum Projäk RSS

MD5 checksums