Snimci ekrana

NOCC 1.5

Prozor za prijavu Prozor za prijavu
Prozor za primljene poruke Prozor za primljene poruke
Pisanje poruke Pisanje poruke
Pregled poruke Pregled poruke
Prozor za postavke Prozor za postavke

NOCC 1.2-dev

NOCC 0.9.1-dev